Verksamhetsanalys
Förändringens vindar blåser och det gäller att anpassa sig till en allt rörligare och mer krävande omvärld. Dagens produktutbud och verksamhet behöver ofta anpassas för att möta morgondagens förväntningar.

Vi analyserar och skapa handlingsplaner för att förbättra företagets möjligheter inom:
• Verksamhet, resultat och ekonomi
• Mål och resultat uppföljning
• Kvalité, produktion och produktutbud
• Kunder, tjänster och marknad

Caseblad