Mål/uppföljningsmodeller
Det är lätt att utifrån ambitioner starta olika verksamheter, men när det är dags för uppföljning är många redan på väg till nästa uppgift. Vi skapar planerings och uppföljningsmodeller där nyttiga erfarenheter tas till vara och möjligheten till korrigeringar av planer och omprioriteringar utnyttjas.

Vi skapar mål och uppföljningsmodeller inom:

• Ekonomi
• Kvalitet
• Produktion
• Personal

Caseblad