Tidsbegränsade uppdrag
En tillfällig chef är en flexibel lösning som skapar utrymme för ett långsiktigt beslut. I ett förändringsarbete är det ofta nyttigt att tillföra en extern resurs som bedömer verksamheten objektivt och kan tillföra nya idéer och kompetenser.

• VD
• Ekonomichef
• Administrativ chef
• Stöd i samband med tillväxt/förändring

Caseblad