Övergripande styrning
En förutsättning för framgång är att man vet vart man vill och har en idé om hur man ska ta sig dit.
Övergripande styrning syftar till att använda tillgängliga resurser på ett optimaltsätt och att anpassa verksamheten till marknadens förutsättningar.

Vi skapar tillsammans med företaget planer som får organisationen att dra åt samma håll med hjälp av:
• Budget
• Verksamhetsplanering
• Affärsplaner

Caseblad