Organisationsanalys
Motiverade medarbetare och en organisation som fungerar effektivt är viktiga förutsättningar för framgång. Det är så självklart, men verkligheten är inte alltid lika perfekt som teorin.

Vi analyserar och skapa handlingsplaner för lösa företagets problem inom:
• Abetsprocesser
• Styrsystem och rutiner
• Samarbete och kommunikation
• Risk och sårbarhetsanalys

Caseblad