Lönsamhetsanalys
Vilka produkter och tjänster är lönsamma i dag och i morgon?
Används personalen på ett optimalt sätt och vad kostar frånvaron?
Vad händer på marknaden och vad gör konkurrenterna?

Frågorna är många, men tiden för analys av vad som sker i omvärlden och interna förbättringsmöjligheter blir ofta nedprioriterade, trots att det kan vara nyckeln till långsiktig lönsamhet.

Vi analyserar och skapa handlingsplaner för att förbättra företagets möjligheter inom:
• Effektivitet och produktutbud
• Benchmarking
• Strategisk lönsamhet
• Personalekonomi

Caseblad