Styrelseuppdrag
Framgångsrika företag har ofta aktiva och kompetenta styrelser. En extern styrelseledamot breddar kompetensen och tillför nya infallsvinklar, vilket bidrar till bättre underbyggda beslut och handlingskraft. Styrelsearbetet bedrivs alltid för företagets bästa, med stort engagemang och ansvarstagande.

Elisabeth Tostar har bred erfarenhet av styrelsearbete och ledande positioner inom näringslivet.

Referenser